Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula Informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TUCZNIE

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z ZGKiM w Tucznie), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Wasze dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ZGKiM w Tucznie jest Kierownik Zakładu. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Dlaczego i jak przetwarzamy państwa dane osobowe ?

Przetwarzanie Waszych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ZGKiM (art. 6 ust.1 lit.c RODO).  Do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a są nimi, między innymi:

 • nazwisko, imię, imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty, paszport lub nr karty pobytu,
 • numer działki w ewidencji gruntów,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP,
 • Numer REGON.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Waszych danych osobowych w ZGKiM w Tucznie jest Kierownik Zakładu z siedzibą w Tucznie, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Danutą Błażewicz– inspektor@tuczno.pl tel. 067 259 30 35, 67 250 81 83.
 3. Wasze dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań ZGKiM w Tucznie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz na podstawie Art. 9 ust.2  lit. g RODO
 4. Odbiorcami Waszych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Wasze dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (m.in.: Ustawa o samorządzie gminnym,  Ustawa o finansach publicznych, Ustawa prawo budowlane, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o odpadach, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) jest obligatoryjne.
 9. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie:

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych,  o których mowa  w  pkt 9).

Komu przekażemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kierownik ZGKiM w Tucznie

(-) Wojciech Narel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 19-02-2019 09:20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Narel 19-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 20-02-2019 14:02:26